Amortering – det nya amorteringskravet från finansinspektionen

En amortering innebär en avbetalning av skulden och det beloppet du ska betala på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Vanligtvis betalar du amorteringen samtidigt som du betalar räntan på skulden.

Nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procents belåningsgrad. Först ska lånen amorteras med minst 2 procent varje  år ner till 70 procents belåningsgrad. Efter det ska minst 1 procent amorteras årligen tills lånet underskrider 50 procents belåningsgrad.

Tänk på att en omvärdering av bostaden kan påverka hur mycket du behöver amortera av eftersom amorteringskravet sätts på marknadsvärdet. Omvärdering av värdet på ett hus eller bostad kan ske vart 5:e år.

Du kan slippa amorteringen vid vissa undantag och under begränsad tid exempelvis förändringar av inkomsten vid arbetslöshet, sjukdom, dödsfall i familjen.

Amorteringarna och amorteringskulturen i Sverige har varit mycket låga jämfört med tex Finland.
Den genomsnittliga inteckning sikt varierar också avsevärt mellan euroländerna. Nederländerna har normalt långa löptider på 30 år, Tyskland 25 år, Spanien 22, men Frankrike och Italien bara omkring 15 år. Samtidigt så dämpar lånebegränsningarna och amorteringskraven konsumptionen och tillväxten i ekonomin.

Mer information