Analys visar att fler unga vill bo på landet

Personlighetstyp påverkar val av boendeort:
Var tredje person som är mellan 15 och 24 år vill bo på landsbygden eller i en mindre stad. Platsen man vill bo på verkar mer vara kopplat till vilken typ av person man är, än var man är uppvuxen. Kvinnor är överlag mer positiva att bo på landsbygden. Många vill flytta från storstaden till landet.

Ungdomsbarometern har gjort en målgruppsanalys på uppdrag av Jordbruksverket. Ladda hela målgruppsanalysen här