Besiktning av el i huset

Besiktning av el i samband med att man köper ett hus kan vara nödvändigt. I synnerhet är det bra att undersöka hur elektriciteten ser ut i våtutrymmen och äldre hus kan vara kritiskt men även för att försäkringar ska ge fullgott skydd. Inte minst är det bra att ha säker electricitet så att man inte riskerar att få några elstötar eller bränder som utlöses av elen.

Det är nödvändigt att elinstallationerna kontrolleras när du köper ett nytt hus eller fritidshus eftersom du har besiktningsplikt.

Värmepump
Se även om det finns några energitjuvar och om det inte finns en värmepump så är det ofta en bra idé att installera en sådan.

Fönsterbyte
Genom fönsterbyte kan du spara pengar och göra energibesparingar. Det finns P-märkta fönster vilket innebär att de uppfyller kraven från Statens Provningsanstalt.

Behörig installatör
Försäkra dig om att besiktningsmannen har rätt behörighet. Du kan kontakta Elektriska Installations Organisationen (EIO) för att få en fackman och se till att personen är behörig elinstallatör. Du kan också begära ut handlingar vem som har utfört elektricitetsjobb.

Försäkringar?
Försäkringsgivaren ska anmäla anläggningar som omfattas av besiktningsplikt till Elektriska Nämnden.