Besiktningsman

Det är bra att anlita en besiktningsman som kontrollerar fastigheten innan du flyttar in och söker efter allvarliga fel på huset. Det är viktigt att du som köpare följer med och ser samma saker.

Exempel på åtgärder som besiktningsmannen kontrollerar

  • Fukt
  • Mögel
  • Konstruktioner
  • Yttertak, vind och grunder
  • Dränering
  • Täthet och isolering

Saker som eventuellt behöver kontrolleras separat (med egna kontroller)

  • Radonmätning
  • Vattenkontroll dvs vattenanalys
  • Skorstenar
  • Kvalitetsdokument från renoveringar

Det är viktigt att du har en bra besiktningsman som du litar på när du köper ett hus. Använd inte mäklarens besiktningsman eftersom mäklaren i första hand jobbar åt säljaren.

Du kan vända dig till Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbund, SBR, eller till din regionala handelskammare för att ta reda på en besiktningsman i ditt närområde.

På deras hemsida kan du söka efter personer på län och kompetensområden som besiktning och kontroll och ifall de har någon specialitet tex om besiktningsmannen är specialist på electricitet. Du bör också kontrollera besiktningsmannen med referenser.