Bolånetak

Syftet med bolånetak

Bolånetak innebär att man som köpare måste betala 15% med egna medel och belåningsgraden är max 85%. Om du tex vill köpa ett hus för 2 miljoner måste du alltså spara ihop minst 300 000 .

Syftet med bolånetaket var att man ville stävja en osund utveckling på kreditmarknaden och dessutom öka konsumentskyddet.

För första gången sedan 2002, det första år då jämförbara siffror finns tillgängliga, minskade hushållens belåningsgrad vid nya lån….fast det kanske inte direkt har något med bolånetaket – utan kan även ha samband med finanskrisen…

Vad bolånetaket inneburit

Bolånetak Bolånetaket trädde i kraft 1 oktober 2010 genom Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2010:2. I dessa råd anges att lån med bostad som pant inte får överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde.

Exempel på bolånetak och egna medel

I princip betyder det alltså att nya bostadslån inte bör överstiga 85% av bostadens marknadsvärde.

I Norge har man tidigare haft bolånetak på 85% men man vill höja det till 90%.

 

Bolånetaket har haft önskad effekt enligt FI
Finansinspektionens bolåneundersökning visar att bolånetaket fungerar i alla fall enligt Finansinspektionen tillsynsrapport 2012 maj.

Internationellt sett har Sveriges bolåneregler fått stor uppmärksamhet exempelvis i ansedda branschtidningar som the Economist där de skrev om riskviktade tillgångar och att de svenska reglerna i praktiken inneburit att bankerna måste sätta av betydande tillgångar. Läs artikeln här