Bostadsbubbla i Sverige?

Har vi en bostadsbubbla i Sverige 2015 eller är det en naturlig prisökning på bostadsmarknaden?

Cornucopia som är en av Sveriges största ekonomibloggar har skrivit en läsvärd artikel om bostadsbubblan i Sverige. Enligt hans beräkningar är hans slutsatser att villapriserna ner 35-42% realt och bostadpriserna ner 62-67% realt. Han har utgått från KPI-utvecklingen i landet.

Till artikeln

Negativ ränta piskar på en eventuell bostadsbubbla
En annan aspekt kring en eventuell svensk bostadsbubbla är det faktum att vi har minusränta vilket innebär att det i princip blir gratis att låna pengar för att köpa ett hus.

Utländska bedömare
Det finns även utländska bedömare som är inne på liknande tankar att det är en bostadsbubbla. Tidningen Economist hade för några år sedan en artikel kring att bostadsmarknaden var övervärderad. IMF gick ut med en varning i april 2015 om den svenska bostadsbubblan och tom fd Nobelpristagaren Paul Krugman har uttalat sig att han inte skulle investera på den svenska marknaden.

Kommentar: Sedan den här artikeln skrevs har bostadspriserna ökat med 18%.