Bostadslånen i Sverige

Om bostadsmarknaden:
Vid slutet av 2013 uppgick hushållens lån till rekordhöga 3 104 miljarder kronor, varav 2 904 miljarder i monteära finansinstitut och 199 miljarder i CSN-lån enligt SCB. Merparten, 82 procent, av lånen är långa och utgörs främst av bostadslån enligt SCB. Det innebär att 2 545 miljarder är bostadslån.