Bostadsstatistik priser

Bostadsmarknaden och de makroekonomiska faktorerna

Från mitten av 1990-talet har hushållens skuldsättning stigit kraftigt i takt med bostadspriserna. Hushållens belåningsgrader, det vill säga bolånens storlek i förhållande till bostädernas marknadsvärde, steg under hela 2000-talets första decennium enligt Finansinspektionens tillsynsrapport från maj 2012.

Faktorer som talar för att vi inte har någon fastighetsbubbla:

  • I Sverige sker inget bostadsbyggande i spekulativt syfte (liknande det som skett i Spanien)
  • Stora regionala skillnader: sark inflyttning till storstadsregionen främst Stockholm

Faktorer som talar för att vi har en fastighetsbubbla:

  • Många 40-talister sitter i större hus
  • Ökning av antalet varsel
  • Mäklarna utannonserar inte priset i sina skyltfönster
  • Tidningen Economist säger att huspriserna är för höga
  • Relativt stor öppen arbetslöshet 7,6% (jämfört med 4.8 i januari 2013)
  • Banksektor som är satt under press med negativ ränta och mycket hög upplånging.

Hur ser husmarknaden ut?

Kolla HOX index  från Valueguard för att få bra källa för bostadsstatistik. HOX index är en tillförlitlig källa till skillnad från mäklarnas egna statistik. Enligt Valueguard steg de svenska bostadspriserna med 4,2% under 2012. Deras villaindex för hela Sverige steg med 2,6% men sjönk i Malmö.

Mäklarstatistik
Mäklarstatistik blev uppköpt av Hemnet i oktober 2012 men de hade redan tidigare samma ägare dvs Fastighetsmäklarförbundet och Svensk fastighetsmäklarförening. Företaget publicerar statistik varje månad men jag tycker att de använder rätt konstiga måt som ofta är mycket optimistiska. Hemsida

Booli
Booli ska börja publicera slutpriser.

Slutpris.se
På slutpris kan du hitta slutpriserna på en viss ort.

SCB
SCB publicerar småhusbarometern och har månadsvis statistik på priserna. De publicerar även ett fastighetsprisindex kvartalsvis. Läs mer