Bubbla på den svenska bostadsmarknaden?

Är det spår av en bubbla på husmarknaden?

Priset på bostadsmarknaden bestäms av utbud och efterfrågan av bostäder men även av tillgång till kapital och framtidsutsikter. Som vanligt trumpetar Mäklarsamfundet att det är ökad aktivitet och ökade priser på en fortsatt het bostadsmarknad samtidigt som en tung Nobelpristagare som Paul Kreugman varnar att det ser ut som en bostadsbubbla i Sverige.

Efterfrågekurvan på den svenska bostadsmarknaden:

Om man jämför de här mätvärdena med de två senaste åren så ser man hur hemnet framförallt fått ökad synbarhet på nätet fram till september 2013. Det innebär att Hemnet tagit marknadsandelar och är den största aktören på marknaden medan de andra aktörerna varit mindre framgångsrika att synas på Google.

bubbla_2ar

Den senate halvårets statistik visar bostadssajterna från sommaren den 9:e juli tom 9:e januari. Under 2014 har aktiviteten varit betydligt mer stabil och man har tappat mark det senaste halvåret med en negativ trend för Hemnet. Det är något som kan bero på förändrade algoritmer i sökmotorer men det kan också bero på mindre intresse för bostadsmarknaden.

bubbla

Om man ser på Hemnets värsta konkurrent Booli så ser vi att det företaget har följt samma utveckling dvs negativ utveckling efter september. 

bubbla_booli

hemnet_unikabesokare
När vi laddat ner en dataserie från Kiaindex med antalet unika besökare på Hemnet ser trenden ut att följa Internet statistiken hos Google dvs den visar att antalet besökare minskat massivt från vecka 39 dvs september 2013.

bubbla_pris

Marknadspriser på hus och bostadsrätter

Enligt mäklarstatistik hemsida idag (11:jan 2014) har priset på bostadsrätter ökat med 11% under de senaste 12 månaderna vilket borde vara fel eftersom mätpunkten troligtvis exkluderar november-december. Enligt Valueguard som också mäter priset på bostadsmarknaden har HOX i Sverige stigit med 12% fram till deras mätpunkt också är satt i november. Valueguard skriver också att det varit ett prisfall med 1.2% för de 3 senaste månaderna vilket borde innebära perioden september tom november har det varit prisfall. Hur ser prisfallet ut från november tom december?

Graferna visar ett kraftigt prisfall i december på det begärda priset på nyinkomna bostadsrätter och villor dvs samma månaden som riksbanken sänkte sin styrränta med 0.25%. Det begärda priset har sjunkit kraftigt i slutet av 2013 när man ser på graferna för hela Sverige. Prisfallet i december är alltså statistik som man inte tar hänsyn till när man pratar om årsuppgångar på 12% exempelvis i en artikel som tex skrivs Fredrk Öjemar av Dagens Industri i den 11:e januari 2014.

Frågan är hur priserna utvecklas framöver och hur det kollektiva tänkandet går på marknaden. Det är spännande veckor att se fram emot!
Huspriserna i Sverige är enligt Paul Krugman ”väldigt höga” och enligt riksbankens senaste möte i december konstaterades att ”skuldsättningen bland svenska hushåll fortsätter att vara hög, vilket gör ekonomin sårbar för störningar.”

Första veckan 2014 som är den stora visningshelgen ökade priset på bostadsrätter med 2% till 2 461 885 kronor den andra veckan inför den stora bostadsvisningshelgen vilket motsvarar 2%. Däremot gick prisutvecklingen för villor åt det andra hållet och sjönk i Stockholm första veckan med 5,5% till 4 019 314 kronor. Enligt KIA-index hade första veckan på Hemnet 8% fler unika besökare och 2% fler besök under 2014 jämfört med motsvarande vecka 2013 (dvs september).

Utbud på bostäder i Sverige

På hemnets webbplats finns statistik där man kan se hur utbudet av nyahus och villor är lågt i hela landet vilket kan bero på lägre priser. Flera har säkert valt att hålla på sina bostäder eftersom man väntat på räntesänkningar vilket kom i december 2013. Så här ser det ut för hela landet och ser man i Stockholm så ser man liknande kurvor men där utbudet av bostadsrätter och villor sjunkit kraftigt under december kanske beroende på lägre bostadspriser. Även om det kommit flera nyinkomna villor och bostadsrätter runt årsskiftet är det på väldigt låga nivåer. Graferna visar hela Sverige.

utbud

Det är paradoxallt att det inte byggs mer när vi samtidigt har en hög arbetslöshet. I Stockholm byggdes det under 2011 exakt 3184 nya lägenheter samtidigt som flyttnettot låg på 10390 stycken personer.  under 2012 stannade siffran på 4356 nya lägenheter samtidigt som flyttnettot var 9870 personer. Det byggs alltså färre lägenheter än personer som flyttar in till staden enligt Statistikomstockholm.se.