Bygglov

Vem bestämmer om bygglov?
Funderar du på att bygga om så kan du behöva ett bygglov. När du ska bygga till eller bygga en lokal behöver du bygglov. Om du ska ändra användningen av en lokal kan du också behöva bygglov.

Exempel där du kan behöva söka bygglov:

  • En ny entré
  • Ett nytt fönster
  • En fasadändring
  • Sätter upp en mur eller plank
  • Anordna ett upplag på din gård
  • När du river något behöver du rivningslov4.
  • Även om ett hyreshus vill ha inglasade balkonger måste de söka individuella bygglov – vilket leder till mycket byråkrati

Det har gjorts förändringarna i plan- och bygglagen som innebär att du inte längre behöver bygglov för vissa åtgärder på småhusfastigheter som gäller från 2:a juli 2014. Ladda ner dokument

Du ansöker hos de kommunala byggnadsnämnderna
Det är de kommunala byggnadsnämderna som beslutar om bygglov enligt de regler som finns beskrivna i plan och bygglagen (PBL). Bygglov behövs för att uppföra byggnader och bygga ut på fastigheten. Man är befriad från bygglov för friggebodar (max 15 kvm), uteplatser och skärmtak. Man begär bygglov till den byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger. Kommunen tar ut en avgift när du söker bygglov. Prövningen påverkas av de kommunala planerna som kallas översiktsplan och detaljplan. Det är bar detaljplanen som är bindande för byggnadsnämnden.

Förhandsbesked
Det går att få ett förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd.

Lagstiftning: Plan och bygglag (1987:10)