Checklista vid fastighetsköp kontrollera fastighetsmäklaren

Som köpare ska du aldrig lita på mäklaren som i första hand företräder säljaren. Det är viktigt att kontrollera fastighetsmäklaren som du vänder dig till. Varje år får allmäna reklammationsnämnden (ARN) in klagomål på mäklare. ARN provar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare och det ARN prövar är krav på skadestånd eller prisavdrag på mäklararvodet.

De flesta hus förmedlas av fastighetsmäklare som arbetar på uppdrag av säljaren.

Samtliga Fastighetsmäklare är registrerade hos Fastighetsmäklarnämnden som är en nämnd som håller till i Kammarkollegiet och de lyder under fastighetsmäklarlagen. Under 2012 varnades 86 mäklare i Sverige och 44 mäklare fick den mildare påföljden erinran. En fastighetsmäklare hade begått så allvarliga brott att han avregistrerades.

Tänk på att det är mäklaren personligen och inte företaget han eller hon arbetar för som är ansvarig för en fastighetsmäklartjänst. Det innebär att det är mäklaren som ska anges som motpart i en anmälan till ARN.

Om ett ärende också har anmälts till Fastighetsmäklarinspektionen, Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd eller Mäklarsamfundets ansvarsnämnd kan det inte samtidigt prövas hos ARN. En anmälan till ARN kan göras först när ärende vid någon av dessa nämnder är avslutat.

Checklista kontrollera fastighetsmäklare

Många blir fastighetsmäklare av olika tillfälligheter och det är ett yrke som många känner sig kallade till. Du som köpare ska alltid se till att göra en noggrann undersökning innan du skriver på ett överlåtelseavtal och ställ många frågor till mäklaren.

Du bör också kontrollera mäklarens jobb:

 • Är mäklaren registrerad som mäklare?
  Kommentar: Om personen inte är mäklare så har de inte något försäkringsskydd.
 • Har mäklare gett dig skriftlig information om undersökningsplikten?
 • Om objektet marknadsförs som besiktat finns det då ett besiktningsprotokoll
 • Har mäklaren kollat upp vem som äger objektet?
 • Har mäklaren informerat om vilka rättigheter som belastar objektet?
 • Har mäklaren informerat korrekt om eventuella bygglov?
 • Finns det några tillbyggnader hos grannar som man behöver informeras om?
 • Är uppgifterna som finns korrekta?
 • Finns det några renoveringsbehov?
  Var uppmärksam på källare, våtrum och tak…
 • Finns det samarbetsavtal med 3:e part exempelvis byggföretag och i sådana fall finns byggförsäkringar, konkursskydd etc?
 • Finns det några speciella försäkringar exempelvis varudeklarerat av besiktningsman
 • Är energikostnader som uppges korrekta och framgår säljarens årsförbrukning på den senaste elräkningen. Be att få se den.
 • Finns det  några otydliga formuleringar eller besiktningsklausuler?
 • Finns det några återgångsvillkor exempelvis kring tidsfristen?
 • Har du fått en lista med spekulanter och bud efter det att mäklarens uppdrag är slut
 • Finns allting dokumenterat – exempelvis om det finns reparationer som ska utföras av säljaren.

Om du ska köpa en bostadsrätt finns det en del saker du bör kontrollera

 • Om fastigheten är fullvärdeförsäkrad
 • Om det finns en ansvarsförsäkring för styrelsen
 • Om föreningen äger marken
 • Om föreningen har en tomträtt och i sådana fall när den ska omförhandlas
 • Du bör också ta fram en del nyckeltal för föreningen som lägenhetens andel av lånen och av föreningens sparande, driftskostnad per kvm, årsavgift per kvm

 

Ett av de vanligaste problemen som medför varningar är att mäklarna  brister i redovisningen av sitt arbete och av budgivningen eftersom det kom en ny mäklarlag 2011 med krav om journalföring. Den absolut vanligaste orsaken till att mäklare varnades var att de hade bristande kundkännedom (penningtvättlagen). Andra anledningar att de blev varnade var lockpriser och felaktiga objektsbeskrivningar.

Exempel på händelser som medfört att mäklare har varnats

 • Mäklaren skrev att uteplatsen låg i sydost men den låg i verkligheten i nordost
 • Soprummet såldes som enrummare
 • Ofullständig dokumentation om budgivningen
 • Lockpriser med acceptpriser som ligger under budgivningspriset

På Fastighetsmäklarnämnden.se kan du hitta värdefulla faktablad och informationer för dig som konsument.