Fuktskador, vägglöss och mögel

Fuktskador och mögel på ett hus kan bli en mycket dyr och kostsam affär för dig som husköpare och det kan leda till svamp eller mögel. Det var först 2007 som man uppmärksammade problemen med att bygga enstegstätade fasader. Enligt boverket drabbas 1/3 av alla småhus av fukt eller mögel och det är vanligast på vindar och i krypgrunder. Kontrollera speciellt utrymmen och ledningar där det finns stor risk för fuktskador som fasad, kök, förråd, dusch och badutrymmen.

Det finns olika metoder att undvika fuktskador i byggkonstruktionen och en del företag är specialiserade på att förebygga ohälsa. En del målarföretag erbjuder fasadbesiktning och du får då tala med en fasadexpert som kan vägleda dig kring vilken färg du ska använda och hur du ska göra med fasaden. Det finns tom de målarbolag som ger dig ett protokoll med åtgärder. Det finns mögelsanering men det är inte speciellt många företag som sanerar hussvamp.

Det finns flytande medel mot träskadeinsekter och mögel/rötsvamp som permex och protoxsvamp,