Kategori: Köpa hus

Artiklar och blogginlägg om att köpa hus

Länder i västvärlden med höga bostadspriser och hög risk

I IMFs rapport World Economic Outlook från IMF ekonomerna har man tagit med sårbarheten för bostäder och fastigheter pekas Sverige ut som ett land med högt tryck. Andra länder där det finns ett uppgående tryck och medianvärdet liggger över på…

Amortering – det nya amorteringskravet från finansinspektionen

En amortering innebär en avbetalning av skulden och det beloppet du ska betala på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Vanligtvis betalar du amorteringen samtidigt som du betalar räntan på skulden. Nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procents…

Bostadspriserna i Stockholm sjönk 2,7% i maj

Enligt statistik från Valueguard sjönk bostadspriserna i Stockholm sjönk -2,7% i maj. Det är den största nedgången sedan hösten 2008 enligt Hox-index.Det är framförallt Stockholms priserna som har sjunkit och villapriserna i Stockholm har under maj gått ner -1.1%. För…

HSBC varnar för bostadsbubbla i Sverige

HSBC varnar för bostadsbubbla i Sverige med 3.9 i BNP ökning samtidigt som huspriserna har ökat med 18% och räntorna ligger på -0.35%. Läs artikeln här

Bostadslånen i Sverige

Om bostadsmarknaden: Vid slutet av 2013 uppgick hushållens lån till rekordhöga 3 104 miljarder kronor, varav 2 904 miljarder i monteära finansinstitut och 199 miljarder i CSN-lån enligt SCB. Merparten, 82 procent, av lånen är långa och utgörs främst av…

Analys visar att fler unga vill bo på landet

Personlighetstyp påverkar val av boendeort: Var tredje person som är mellan 15 och 24 år vill bo på landsbygden eller i en mindre stad. Platsen man vill bo på verkar mer vara kopplat till vilken typ av person man är,…

Framtidens mäklartjänster på nätet

Mäklare brottas med samma problem. Vad får dig att besöka min webbplats, vad kan jag erbjuda? Nu räcker det inte med listor på fastigheter som visar pris, plats och antal sovrum. De nya mäklartjänsterna har nya funktioner och användning. Letar du…