Länder i västvärlden med höga bostadspriser och hög risk

Huspriser

I IMFs rapport World Economic Outlook från IMF ekonomerna har man tagit med sårbarheten för bostäder och fastigheter pekas Sverige ut som ett land med högt tryck.

Andra länder där det finns ett uppgående tryck och medianvärdet liggger över på fastighetsmarknaden inom de avancerade ekonomierna (AES) är: Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Danmark, Frankrike, Hong Kong SAR, Israel, Korea, Luxemburg, New Zeeland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Bostadsbubblor i städer med finansiella center

En annan rapport från september 2016 från UBS pekar ut Stockholmarna som den tredje mest sannolika platsen att uppleva en bostadsbubbla  enligt en undersökning av 18 storstäder över hela världen. Vancouver tog första platsen följt av London vid den undersökningen. UBS sade alla europeiska städer är övervärderade pga låga räntor som underblåses en överhettning av efterfrågan på urbana bostäder. Amsterdam, Zürich, Paris och Genève rankades också på deras lista över städer som har sett priserna stiga över långsiktiga normer. Läs undersökning