Överlåtelsebesiktning av skorsten

Det kan vara klokt att låta en sotare göra en besiktning av skorstenen, eldstaden och ventilationen vid en överlåtelse för att se att de följer de regelverk som gäller.

Innan en nyinstallerad eller utbytt skorsten får användas måste den besiktas.

Företagen tar vanligtvis fram en riskanalys och ser på vilka åtgärder som behöver göras.

Tänk på att du kan få rut och rotavdrag för tex att sätta in en braskamin eller om du vill byta värmepanna.