Pressa ner bostadsräntan

Räntan har varit låg under en lång tid och den är vanligtvis en stor del av boendekostnaden. Se till att pressa ner räntan för ditt bolån. Riksbanken sänkt sin styrränta ordentligt och den ligger nu på -0.25%. Eftersom de flesta bankerna har följt med så du kan nog få ner bostadsräntan ännu lägre.

Redan i februari 2014 gav en av storbankerna samtliga anställda i ett företag 2.15% ränta och då låg styrräntan på 0.75% (dvs ränteskillnaden innebar att banken tog 1.4% ränta). Kravet var att man samlade allt sitt sparande hos banken. Om bankerna har samma räntekrav är det teoretiskt möjligt att få ner bostadsräntan till 1.4% utan några större säkerheter.

Ett företag som har ett superlån för bostadsräntan är Avanza som enligt DI ligger på 1.24%. Haken är att du måste ha 3 miljoner hos Avanza och en belåningsgrad under 50%.

Bra förhandlingsläge när du omförhandlar räntan
Tremånadsräntan kallas den rörliga räntan och den låg efter räntesänkningen den 30:e oktober 2014 på

  • 2.20 Skandiabanken
  • 2.20 Länsförsäkringar
  • 2.21% hos Nordea
  • 2.33 hos Handelsbanken
  • 2.35 hos Swedbank
  • 2.37% hos SEB

Trickset är att prata med flera låneinstitut och inte bara de traditionella bankerna. Bankerna gör en översyn över din ekonomi i samband med att du har lån.  De nya aktörerna erbjuder ofta bra ränta och det finns företag som Skandiabanken, SBAB, ICA banken och Länsförsäkringar bank som konkurrerar på bolånemarknaden. Om du har höga lån kan du dela upp lånet på olika löptider och därmed sprida risken.

Den nya situationen på finansmarknaden innebär att bankerna vill ta en lägre risk och om du kan amortera så innebär det en lägre risk för banken och att du kan belönas med lägre ränta.

Se till att få extra erbjudanden när du tecknar lånen
En del banker erbjuder dig erbjudanden i samband med att du tecknar lån exempelvis fri hemförsäkring under 3 månader.

Se till att ha marginal för att räntan kan ändras
Vi har historiskt låga räntor och på lång sikt kan de mycket väl stiga. Konsumentverket skriver i mars 2011 att man bör klara av en ränta på 6 procent för sina lån och de har även en lista som visar hur månadskostnaden förändras när räntan ändras. Ladda ner

Avdrag för låneräntan i inkomstdeklarationen
Om du lånar pengar för att köpa ett hus får du göra avdrag för låneräntan i din inkomstdeklaration. Din långivare lämnar kontrolluppgift till Skatteverket om hur mycket ränta du har betalat under kalenderåret. Denna ränterabatten har debaterats mycket under senare tid och det partiet som är mest kritiska har hittills varit miljöpartiet.

Räntebeloppet är ifyllt på deklarationsblanketten. Din skatt minskar med 30 procent av låneräntan om du inte har ett underskott i kapital på mer än 100 000 kr. Då minskar skatten bara med 21 procent på den del av underskottet som överstiger 100 000 kr. Att ha ett ”underskott i kapital” innebär att dina avdragsgilla utgifter i kapital, t.ex. låneräntorna, överstiger dina kapitalinkomster (t.ex. räntor och utdelningar) med ett visst belopp.

Exempel: Du betalar låneräntor med 50 000 kr under ett kalenderår. Du saknar kapitalinkomster och får ett underskott i kapital på 50 000 kr. Du ska
betala 100 000 kr i skatt på din lön. Din skatt minskar (= du får skattereduktion) med 15 000 kr (50 000 kr x 30 procent) på grund av låneräntorna, så att du bara betalar 85 000 kr i skatt (100 000 kr – 15 000 kr).

Källa: Skatteverket