Priser på hus

Mäklaren skall upprätta en boendekostnadskalkyl för dig som husköpare. Kalkylen ska innehålla uppgifter som kapitalkostnad, driftskostnader och skattemässiga konsekvenser kostnader som är kopplade till husköpet. Hur mycket måste jag amortera och vilken totalkostnad får jag vid husköpet. Det finns även kostnader för överlåtelsebesiktning, lagfartskostnad, kostnad för pantbrev etc.

Det är många faktorer som påverkar priser på hus. Som alla andra marknader är det en funktion av tillgång på hus och hur mycket dessa efterfrågas.

Det finns makroekonomiska faktorer som arbetslösheten och konjunkturen som starkt påverkar hela husmarknaden Läs mer om bostadsstatistik och priser. Som köpare kan du ställa frågan till mäklaren hur priset är satt om det är mäklaren som satt priset eller säljaren. Fråga alltid vad som är det lägsta priset som säljaren kan acceptera och var försiktig att du inte hamnar i en budcirkus.

Priser på hus och varför är en plats attraktivare än en annan?

Markens värde ökar i kärnan då städerna växer. För stadsplanerarna blir det allt viktigare att behålla grönområden och ordna med kollektivtraffiken vilket i sin tur påverkar husprisen.

Husets skick och kvalité, var huset är geografiskt beläget och hur omgivningen ser ut är faktorer som påverkar prisbilden på husen. Analysföretaget Spacescape granskade bostadsmarknaden i Stor Stockholm och småhus. I Stockholmsområdet spelar närheten till kollektivtrafik och att kunna nå sin arbetsplats på mindre än 30 minuter. Andra delar som värderades högt i den nya urbana livsstilen var närheten till grönområden och nöjen samt närheten till sjön. Läs mer i denna artikel från Dagens Industri.

Vad är acceptpriser?

Accepterat pris är ett pris som säljaren idag kan tänka sig att skriva avtal på under förutsättning att han kan godta köparen och dennes eventuella villkor. Acceptpriser blir mer och mer vanligt och tyvärr används de ibland som rena lockpriser. Det är inte ovanligt att du inte får huset även om du bjuder högst. 

Ett acceptpris är det lägsta priset säljaren kan gå med på. Att använda lockpriser är inte förenligt med Fastighetsmäklarnämndens riktlinjer och ifall du anser dig drabbad är det bara att kontakta FMN. Tyvärr är deras lista kring vilka mäklare som blivit fällda inte offentlig på nätet – men du kan kontakta dem om du undrar något kring en specifik mäklare och de kommer svara dig på telefon.

Fynda bland skilsmässoobjekten

Försäljning av småhus sker oftast när par skiljer sig och det finns perioder som exempelvis direkt efter semestern då många väljer att skilja sig efter sommaren. Förbered dig och gå alltid på flera visningar.

Vad är lockpriser?

Lockpriser finns framförallt i storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg där säljaren sannolikt inte är villig att sälja till det satta utropspriset.

2011 varnades totalt 87 mäklare och 2010 varnades 59 fastighetsmäklare. I 25% av fallen av varnade mäklare handlar det om sk lockpriser.

 

Glöm inte kontrollera ytan när du köper en bostad eller hus

Se till att du köper korrekt bostadsyta. Exempelvis har det förekommit att säljare räknat in balkongytan i ytan man säljer.