Radonmätningar och radonkontroll

Radon är en radioaktiv ädelgas och när radon sönderfaller kan det leda till hälsoproblem som lungcancer eftersom det fastnar i våra luftvägar. Radon är en radioaktiv gas som är en hälsofara eftersom man andas in den och de radioaktiva partiklarna skadar cellerna. Eftersom radon inte luktar och inte syns måste man göra radonmätningar och radonkontroller för att upptäcka om det är ett problem med radon i ett hus. Radon kan komma från byggnadsmaterial och mark ofta från s k blåbetong och från kranvatten. Du kan använda filter för att motverka radon i vattnet.

Riktvärden för radon
Det finns ett riktvärde på 200 Bq/m3 för skolor, bostäder och daghem.

Olika sätt att mäta radon

  • Spårfilmsdosor (mätning kostar 200-500 kronor)
  • Mätning görs vanligtvis under de kalla årstiderna dvs oktober tom april

Bidrag
Du kan få bidrag för att sanera din villa från radon om radonhalten överstiger 200 Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Det finns bidrag på upp till 15 000 kronor för radonsanering. Kontakta länsstyrelsen i ditt län om du vill ha mer information. Du kan läsa på Boverket om de regler som gäller för bidrag.

Observera Du får inte ha påbörjat några åtgärder innan du ansöker om bidrag! När du installerar en radonvattenavskiljare väljer en del att använda rot-avdrag.

Läs mer om radon på: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se