Strandskydd

Strandskyddet gäller runt Sveriges kust och på flera känsliga områden som skärgårdar och tätortsnära strövområden finns det utökat strandskydd. Strandskyddet förändras och regeringen har begärt att länsstyrelserna gör en översyn av strandskyddet. Det generella strandskyddet har varit på 100 meter. På vissa platser tas det bort där det inte behövs och på andra ställen utvidgas det till 300 meter.

Läs mer på
Strandskyddsdelegationen