Undersökningsplikt när man köper hus

Du bör undersöka fastigheten eller villan som du tänker köpa och som köpare har du undersökningsplikt. Se alltid till att anlita en besiktningsman för  en besiktningsgenomgång. Fel som ni upptäcker kan innebära att du kan dra av kostnader på priset. Som köpare går du igenom besiktningen med en fackman så att du uppfyller undersökningsplikten.

Ända upp till 10 år efter försäljningen kan säljaren vara ansvarig för fel som dyker upp.