Vad du kan lära av Warren Buffets fastighetsinvesteringar?

I ett exklusivt utdrag från ett kommande brev till aktieägare, ser finansgurun Warren Buffett tillbaka på några av sina fastighetsköp efter fastighetsbubblor och vilka lärdomar som dessa kan ge  aktieinvesterare.

Analysen i båda fallen var enkel och det fanns hävstångar på  avkastningen från fastigheten på ca 10 % . I båda investeringarna, tänkte han bara på vad fastigheterna skulle producera och brydde sig inte alls om sina dagliga värderingar.

Läs artikeln här