Vägglöss – bli av med vägglössen

Sanering av vägglöss

Under senare år har vägglöss blivit allt vanligare i Sverige och de små djuren sprider sig alltmer i våra hus och bostäder. Ett annat problem är ifall du drabbas av vägglöss eller andra skadedjur som naturligtvis måste saneras. Vägglöss kommer in i fastigheten genom människor och om man blir biten får man röda små sår. Under senare år har antalet saneringar från vägglöss ökat kraftigt och Anticimex gör ungefär 18 000 saneringar varje år mot vägglöss. Det finns olika typer av insektsmedel och gifter att använda sig av.

Lundabolaget Nattaro Labs har tagit patent på en unik tejp som tejpas under golvlister och på platser – när lössen trampar på tejpen får de kisel på sig och dör. Metoden ger ett giftfritt långtidsverkande skydd mot vägglöss.

 

Det juridiska ansvaret
Säljaren av en fastighet är strikt ansvarig för dolda fel med hänsyn till fastighetens ålder och skick men det  förekommer att säljaren friskriver sig från ansvar i köpekontraktet.

Skydda sängen!
Det finns speciella madrasskydd till sängen som du kan använda så du förebygger att vägglössen tar sig in i madrassen.