VVS när du köper ett hus

VVS är en förkortning som står för  värme, ventilation och sanitet och är en bransch inom byggsektorn. Besiktning av VVS ingår inte i en vanlig besiktning och du som köpare måste kontrollera så att det inte är några fel eftersom det kan bli mycket kostsamt att byta elledningar och ventilation.

Dåliga rör och ledningar måste korrigeras och lagas speciellt i äldre hus.

Vanligtvis finns det lokala VVS installatörer som kan hjälpa dig. Tänk på att det finns rot och rutavdrag för tex för byte av ventilation och isolering. Läs mer på skattteverkets webbplats.

Branschorganisation är: VVS företagen